Vangstenregistratie

 Waarom is vangstenregistratie landelijk gezien belangrijk:

De waarde van HVR neemt toe naarmate meer vissers meedoen
HVR is vooral waardevol op lange termijn
HVR levert informatie over soortenverspreiding, samenstelling en ontwikkelingsmogelijkheden van de visstand
Met trendanalyses kunnen verbanden tussen externe factoren en de visstand zichtbaar worden gemaakt
Meld u aan en registreer u vangsten: