Ereleden

Charles de Schepper

Benoemd tot Erelid op 08-10-2011

Charles de Schepper
Erelid wegens zijn jarenlange inzet als bestuurslid en grondlegger van de vereniging.
Als penningmeester zorgt Charles elk jaar weer voor een sluitende administratie
en is zeer betrokken bij alle activiteiten van de club.

Charles is nog regelmatig te vinden aan de waterkant.