Gedragcode

Gedragscodes

OMGAAN MET VIS
• Probeer te voorkomen dat de haak wordt geslikt.
• Raak een gevangen vis alleen aan met natte handen.
• Verwijder de haak uiterst voorzichtig.

LOODCODE
Lood hoort niet in het milieu. Het is gevaarlijk voor mens en dier. Gebruik lood daarom zo beperkt mogelijk en ga verlies tegen. Belangrijke aanbevelingen zijn:
• Koop alleen dispenserdoosjes hagellood die slechts één loodje per keer afgeven;
• Gebruik alleen zacht hagellood; dit is makkelijk van de lijn te verwijderen en meermalen te gebruiken;
• Gebruik bij kunstaas dat lood bevat een kunstaasredder, waardoor u minder verspeelt;
• Deponeer lood dat u niet meer gebruikt bij het chemisch afval.

LEEFNETCODE
Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van een leefnet zeker niet nadelig hoeft te zijn voor de bewaarde vis. In het algemeen geldt echter hoe minder handelingen er met een vis worden gedaan
hoe kleiner de kans op beschadiging. Iedere extra handeling betekent extra risico. Gebruik daarom alleen een leefnet als het nodig is, anders liever niet.
Wilt u een leefnet gebruiken of moet uw net worden vernieuwd, kies dan voor een leefnet met de volgende eigenschappen:
• Een diameter van 40 cm. of meer;
• Een lengte van 2,5 meter of meer;
• Een maaswijdte van maximaal 6 mm;
• Knooploos gemaakt;
• Van zacht materiaal gemaakt;
• Voorzien van voldoende hoepels om het goed uit te leggen.

Zorg bij gebruik van het leefnet dat:
• Een zo groot mogelijk deel van het net onder water is, zodat de vis het volume kan benutten;
• Het leefnet bij voorkeur horizontaal gestrekt uit staat in plaats van verticaal;
• Golven geen vat hebben op het leefnet om beschadiging van de vis te voorkomen;
• De vis zo kort mogelijk in het leefnet verblijft;
• Er niet te veel vis in het leefnet zit;
• het leefnet voorzichtig wordt leeggemaakt.

GEDRAGREGELS KARPERSTUDIEGROEP NEDERLAND
Naast de normaal geldende gedragsregels zijn er voor de karpervissers een aantal specifieke regels:
• Vis alleen met visveilige systemen;
• Gebruik bij het onthaken en fotograferen altijd een onthaakmat;
• Houd de vis nat bij het onthaken en fotograferen;
• Ga verantwoord om met het gebruik van de bewaarzak;
• Zet de karper altijd terug in het water waarin hij is gevangen.