Lidmaatschap opzeggen

Wilt u het lidmaatschap opzeggen, dit moet u dan doen vóór 1 oktober, van het lopende contributiejaar, uw auto-incasso stopt dan ook meteen. Deze tijd is nodig omdat  Hsv Neerbosch-Oost aan een landelijke administratie gekoppeld is en de vispassen voor het opvolgende jaar in de laatste maanden van het jaar aangemaakt worden door Sportvisserij Nederland.

Wij als vereniging kunnen ná 1 oktober geen wijzigingen meer doorvoeren in het leden-bestand voor het opvolgend jaar. In verband met kosten die reeds door de vereniging zijn gemaakt, is bij het te laat opzeggen de contributie voor het daaropvolgende jaar verschuldigd!

 Ook volgens de statuten van onze vereniging moet u tijdig, in ons geval dus uiterlijk 1 oktober, uw lidmaatschap schriftelijk opzeggen. Doet u dat niet dan blijft uw lidmaatschap en de daarbij behorende betalingsverplichting van kracht.

Ik verwijs u graag naar deze link: u kunt contact opnemen met: ledenadministratie sportvisserij Nederland of 0900 2025358