Onderhouddag 2018

terug naar overzicht

Maandag, 12 maart 2018

Zoals gewoonlijk houden we als Hsv Neerbosch-Oost bij de start van het hengelseizoen in maart een onderhoudsdag.

Deze dag stond gepland voor zaterdag: 10 maart 2018. De wedstrijdgroep en de recreanten die ons hierbij wilden helpen waren dan ook ruim aanwezig.

Zoals voorgaande jaren blijkt dat de onderhouddag zijn vruchten afwerpt en dat geeft elke visser die de hengelsport een warm hart toe draagt een voldaan gevoel, tegelijkertijd wordt de sociale samenhang+ controle rondom het stadswater bevorderd.
Op deze manier dragen wij allemaal een steentje bij aan het goed bevisbaar houden van ons stadswatertje het motto van Hsv Neerbosch-Oost is dan ook dit stadswatertje is van iedereen! 

De vereniging regelde op deze onderhouddag koffie,koek, fris en broodjes knakworst en dat werd dan ook gretig genuttigd door de harde werkers Chapeau!

Namens het bestuur van Hsv Neerbosch-Oost willen we de DAR en alle mensen die hebben meegewerkt om deze dag tot een succes te maken enorm bedanken.

Klik op het fotoalbum voor een kleine impressie van de werkzaamheden.
Vriendelijke groet Richard